Kundeservice

Søk

Oppsigelse av abonnementet

Ved oppsigelse av abonnement innenfor en avtaleperiode, må dette gjøres senest 30 dager før kontraktslutt for at oppsigelsen skal inntreffe ved avtaleperiodens slutt. Dersom du ønsker kan du få tilsendt en sluttfaktura for resterende avtaleperiode, kan dette ordnes.

Når abonnementet er løpende og du sier opp senere enn 30 dager før kontraktslutt er oppsigelsestiden inneværende måned samt de to neste som følger.

Ønsker du å si opp ditt abonnement kan du kontakte oss på telefon. Over telefon vil du få den raskeste behandlingen av din oppsigelse. Dersom dette ikke er mulig, kan du også benytte vårt kontaktskjema for å sende oss en mail. Telefonnummer til kundeservice og kontaktskjemaet finner du under "Kontakt oss"  til høyre på viasat.no/kundeservice. Det er ikke mulig å si opp abonnementet via Min side.

Husk å returnere programkort som eventuelt ikke kan overdras nye kunder i sending til Viasat Kundeservice, Postboks 8873, St. Olavs Plass, 0028 OSLO, senest 14 dager etter at kundeforholdet er avsluttet.

Kontakt oss
Copyright © Viasat AS 2019