Kundeservice

Søk

Returadressen for utstyr/programkort

Utstyr skal sendes i retur til:

Viasat Service c/o Servicon Norway AS
Oterveien 11
2211 Kongsvinger
 
Ved anger eller retur av utstyr, sendes en returslipp som skal benyttes.
 
Merk at denne adressen kun skal benyttes for retur av utstyr, ikke for retur av programkort.
 

Returadresse for programkort er:
Viasat Kundeservice
Postboks 8873
St. Olavs Plass
0028 Oslo

Kontakt oss