Kundeservice

Søk

Pause, spole og ta opp programmer

Knappene på fjernkontrollen som kontrollerer opptaksunksjonene vises på bilde under.

Gul - ta opp det du ser på for øyeblikket. 
Rød - pause. 
Grønn - spole fram og tilbake
Rosa - stopp og start av programmet/opptaket/nedlastet materiale du ser på.

Avanserte opptak;

Serieopptak (ta opp alle programmer av en spesifikk serie på en kanal):

Manuelt opptak (opptak programmert for en spesifikk kanal, i ett spesifikt tidsrom. Istedet for spesifikke programmer. Kan være greit for f.eks arrangementer som kan gå utover tiden programmet er ment å vare):

Kontakt oss