Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Vi tar dine opplysninger på alvor!

Viasat AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du bruker Viasats tjenester, besøker vår nettside eller bruker våre applikasjoner (våre Tjenester). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i denne personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at våre Tjenester kan inneholde lenker til og fra nettsider som drives av våre nettverkspartnere, annonsører og konsernselskaper. Dersom du følger en lenke til slike nettsider eller bruker tjenester som tilbys av tredjeparter ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne personvernreglementer og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine opplysninger. Du bør derfor gjøre deg kjent med deres personvernreglement før du gir dem dine personopplysninger.

MINDREÅRIGE

Beskyttelse av barns trygghet og privatliv på nett er svært viktig for oss, og vi driver ikke bevisst markedsføring rettet mot eller innhenting av personopplysninger fra barn under 13 år uten at det foreligger dokumenterbart samtykke fra barnets foresatte.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG?

Når du åpner, kobler deg til, melder deg på, deltar i, registrerer konto på, foretar enkeltkjøp i eller på annen måte bruker våre Tjenester kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke Tjenester du bruker, men kan omfatte følgende:

Personopplysninger du aktivt oppgir til oss

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse
 • Kjønn (vanligvis valgfritt)
 • Fødselsdato og personnummer (i kredittsjekk ved opprettelse av abonnement)
 • Betalingsinformasjon
 • Bruker-ID, passord, hemmelige spørsmål og svar
 • Informasjon vi ber om når du melder fra om problemer med våre Tjenester
 • Din adresse for korrespondanse dersom du kontakter oss
 • Brukerinformasjon som du velger å oppgi for undersøkelsesformål (vurderinger, anmeldelser, svar på spørreundersøkelser og lignende)
 • Andre typer informasjon du oppgir når du registrerer deg for bruk av våre Tjenester, kobler deg til våre Tjenester eller sender andre former for forespørsler til oss

Brukergenererte personopplysninger

 • Typen programmer du ser på
 • Hvordan du bruker tv-tjenestene, for eksempel bruk av spoling framover eller bakover i programmer
 • Om du lagrer programmer for å se dem senere
 • Dine kjøpsvaner, for eksempel om du responderer på reklame eller tilbud
 • Enhets- og programvareinformasjon slik som din unike ID, operativsystem, type nettleser, tilkoblingshastighet og internettilbyder
 • Detaljer om dine besøk på våre Tjenester, inkludert men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og hvilke produkter og tjenester du har tilgang til
 • Opptak av samtaler med kundeservice og salgsteam der du har samtykket til dette
 • Chatlogger og samtalestatistikk

Personopplysninger mottatt fra tredjeparter Vi kan utfylle opplysningene vi samler inn fra deg med opplysninger vi mottar fra tredjeparter, og informasjon vi mottar gjennom din bruk av nettsider, produkter og tjenester som tilbys av andre selskaper i vårt konsern, Nordic Entertainment Group (NENT Group). Dette kan for eksempel inkludere opplysninger vi mottar fra innholdsleverandører om din bruk av våre Tjenester som gjør at vi kan tilpasse din brukeropplevelse og anbefale innhold vi tror du vil like. Det kan også inkludere informasjon fra tredjeparter som samler inn kundeinformasjon slik som demografiske data (herunder fødselsdato, kjønn, husstand og inntekt) og interesserelaterte opplysninger. VI kan kombinere slike opplysninger med dine personopplysninger for å gjøre det enklere for oss å forutsi dine preferanser, for å gi deg mer relevant markedsføring og for å hjelpe oss til å gjøre bedre kundeanalyser for forretningsutviklingsformål. Endelig kan vi motta kredittinformasjon om deg fra eksterne kredittvurderingsfirmaer for å hjelpe oss med kundeverifisering og kredittrelaterte beslutninger.

HVORFOR SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

A) Av hensyn til vårt avtaleforhold

 • For å tilby våre Tjenester til deg, inkludert for å oppfylle dine forespørsler, forbedre din opplevelse av våre Tjenester og for å administrere vårt avtaleforhold til deg
 • For å sikre at innholdet fra våre Tjenester overføres til deg og dine enheter på mest mulig effektiv måte
 • For å tilpasse din opplevelse av Tjenesten til din bruk, f.eks. gjennom å anbefale innhold som kan være av interesse for deg
 • For å håndtere betaling for din konto
 • For å gi deg bestillings- og fakturainformasjon
 • For å kommunisere med deg vedrørende dine abonnementer, din konto eller dine kjøp i vår Tjenester
 • For å sende deg mobile pushvarsler om innhold du abonnerer på
 • For å varsle deg om endringer i våre Tjenester
 • For å gjennomføre brukerundersøkelser med sikte på å forbedre din opplevelse av våre Tjenester
 • For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om, eller som vi tror kan være av interesse for deg
 • For å gjennomføre analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester

B) For våre berettigede formål

 • For å dele dine opplysninger med andre selskaper i NENT Group-konsernet der dette er nødvendig for administrative formål eller for å tilby våre Tjenester til deg
 • For å bruke IP-adresser, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon som er nødvendig for å sperre for ødeleggende bruk av Tjenester, for å beskytte våre Tjenester eller for å håndheve våre brukervilkår
 • For å fremskaffe informasjon i forbindelse med fusjoner og oppkjøpsprosesser, eller for formål som gjelder forretningsdrift eller strategisk ledelse
 • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg og for å skreddersy reklame slik at den svarer til dine sannsynlige interesser
 • For analyse- og statistikkformål
 • For å skape en mer relevant og personlig kundedialog ved hjelp av segmentering av kundebasen. Herunder hvilke produkter våre kunder benytter og i hvilken grad kunden er aktiv. På denne måten gjør vi kundedialogen mer relevant og personlig
 • For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav
 • For å sende deg vårt nyhetsbrev med tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre Tjenester. Merk at du når som helst kan slutte å motta nyhetsbrevet ved enten å endre kontoinnstillinger eller klikke på lenken i nyhetsbrevet.

C) For markedsføringsformål For å sende deg nyhetsbrev som kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder andre produkter eller tjenester fra NENT Group-konsernet eller tredjeparter som vi tror kan være av interesse for deg.

D) For lovpålagte formål Vi kan også behandle dine personopplysninger dersom og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift eller for å etterleve pålegg fra kompetent myndighet.

HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Behandlingen av personopplysninger for de formål som er beskrevet under:

 • A) er nødvendig for inngåelsen og vår oppfyllelse av våre forpliktelser etter vår avtale med deg
 • B) er nødvendig for å nå vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre Tjenester, samt fra et forretnings- og strategisk ledelsesperspektiv
 • C) vil kunne finne sted dersom vi har fått ditt samtykke til behandlingen
 • D) er nødvendig for å oppfylle våre regulatoriske forpliktelser

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Overføringer innenfor samme konsern Vi kan utlevere dine personopplysninger til andre selskaper i NENT-konsernet der dette er nødvendig for administrative formål eller for å levere våre Tjenester til deg. Vi kan også dele dine personopplysninger med selskaper i NENT-konsernet for interessebasert markedsføring. NENT-selskaper som får tilgang til dine personopplysninger vil behandle dem på måter som overensstemmer med denne Personvernerklæringen.

Partnere og annonsører Vi kan dele dine personopplysninger med våre partnere og annonsører, men bare der du har bedt om det eller samtykket til at vi gjør det.

Vi kan også benytte aggregert informasjon til å overvåke bruk av våre Tjenester for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle Tjenestene, og vi kan dele slik aggregert informasjon med tredjeparter som for eksempel innholdspartnere og annonsører. Slik aggregert informasjon inneholder ikke personopplysninger og kan ikke knyttes til deg.

Tredjeparter for sikkerhetsformål og andre berettigede formål Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til å tro at dette er nødvendig:

 • for å etterleve gyldige rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov;
 • for å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet;
 • for å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av eller abonnement på våre Tjenester og for å beskytte våre nettverk, Tjenester, enheter og brukere fra slik bruk;
 • for å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende;
 • for å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre Tjenester;
 • som ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser såfremt den aktuelle selger eller kjøper forplikter seg til å behandle dine personopplysninger på en måte som er forenlig med vår Personvernerklæring;
 • til eksterne revisorer og myndigheter.

Leverandører eller andre tredjeparter Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å utføre tjenester som infrastruktur- eller IT-tjenester (inkludert men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og debetkorttransaksjoner, samle inn gjeldsanalyse samt forbedre data, behandle kundeforespørsler og utføre andre former for statistisk analyse. Slike tredjeparter kan få tilgang til dine personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, men vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.

TILGANG TIL ANDRE NENT GROUP-NETTSTEDER OG -TJENESTER

For å få tilgang til enkelte av våre Tjenester vil du bli bedt om å logge inn med e-postadresse og passord. Når du kobler deg til en tilkoblet tjeneste som er del av NENT-felleskapet kan du i enkelte tilfeller også få tilgang til andre nettsteder innenfor felleskapet. For å kunne benytte deg av de enkelte nettsidene eller tjenestene må du likevel akseptere disses generelle vilkår, personvernerklæring og Cookie Policy, som kan være annerledes enn de som er oppgitt her. Ditt brukernavn og passord for Tjenesten brukes for å bekrefte at du er bruker av en av våre nettsider, og vil bli brukt til å verifisere din identitet hver gang du logger inn på en av tjenestene. Denne informasjonen kommer ikke til å deles utenfor NENT-konsernet annet enn i de tilfeller som er beskrevet i avsnittet ”Hvem kan vi dele dine personopplysninger med”.

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vi innhenter fra deg vil kunne bli overført og lagret på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), inkludert destinasjoner som ikke er gjenstand for beslutning fra Europakommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Opplysningene kan bli delt med andre selskaper i NENT-konsernet eller behandlet av personale som arbeider for oss eller en av våre underleverandører etablert utenfor EØS. Slikt personale kan for eksempel være involvert i å oppfylle din bestilling, betalingsformidling eller utførelse av kundeservicerelaterte tjenester. Vi vil gjennomføre alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med dette Personvernreglement, og har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dem. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om eller kopi av disse tiltakene ber vi deg kontakte oss ved å bruke kontaktinfo nederst i dette personvernreglementet.

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over i avsnittet ”Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger”. Etter dette vil vi slette eller i noen tilfeller anonymisere dine personopplysninger. Vi foretar jevnlige gjennomganger for å avdekke om vi har lagrede personopplysninger som skal slettes. Ettersom vi behandler dine personopplysninger for ulike formål, vil det likevel variere hvor lenge vi lagrer dine opplysninger.

Dersom du er kunde hos oss lagrer vi typisk dine personopplysninger så lenge ditt kundeforhold hos oss består. Når kundeforholdet er avsluttet, eller dersom du benytter deg av din angrerett etter bestilling, vil die opplysninger bli slettet. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger vil bli lagret også etter avslutning av kundeforholdet i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre kontrakts- eller garantiforpliktelser, avklare spørsmål om disse eller for å oppfylle lovpålagte bokføringsforpliktelser. Vi vil også kunne behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring i en periode på opptil 12 måneder etter at ditt kundeforhold er avsluttet, eller lenger dersom du har samtykket til dette.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. All betalingsformidling krypteres i tråd med gjeldende bransjestandarder.

Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personopplysninger kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og hendelsesresponsplaner for å håndtere fysiske eller tekniske hendelser på best mulig måte for å begrense negative virkninger av slike hendelser.

HVORDAN KAN DU FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. På denne bakgrunn har du blant annet følgende rettigheter:

Rett til å få tilgang til dine personopplysninger Du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.

Rett til korrigering Dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.

Rett til sletting (rett til å bli glemt) I visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.

Rett til begrensning av behandling I visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandling av dine personopplysninger, har du rett til å protestere av grunner knyttet til din særlige situasjon mot behandling av personopplysninger.

Rett til dataportabilitet Dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold, har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheter Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til når som helst å trekke slikt samtykke tilbake. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere innstillingene i våre Tjenester der dette er mulig.

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen under for å utøve rettighetene over. Vi vil gjøre kommersielt rimelige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke er i stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

Merk også at du når som helst kan endre dine kontaktopplysninger på ”Min Side” dersom du ikke ønsker å motta visse typer informasjon fra oss. Du kan også gjøre dette når som helst ved å kontakte oss på kundeservice@viasat.no.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig leser seneste versjonen av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle deg tydelig, for eksempel via e-post. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens av endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av Personvernerklæringen i et arkiv slik at du kan gjøre deg kjent med disse.

Vår virksomhet er regulert av lov av 14. april 2000 nr 31 om behandling av personopplysning (personopplysningsloven) og lov av 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

KONTAKT OSS

Vår Data Protection Officer er ansvarlig for persondata i Viasat og kan kontaktes på epost dpo@nentgroup.com.

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende dette Personvernreglement kan sendes til dpo@nentgroup.com.

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter i forhold til det ovennevnte, vennligst kontakt kundeservice på kundeservice@viasat.no.