Ønsker du hjelp med din bestilling?
Ring 21 95 28 28
Min Side

PERSONVERNERKLÆRING FOR VIASAT

Viktig informasjon

Den 5. mai 2020 ble VCB (Viasat) og Canal Digital fusjonert gjennom et joint venture og er fra denne datoen en ny gruppe av foretak, Allente. For mer informasjon om Allente, les her. I Allente er hvert og ett av foretakene selv ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger og du som kunde forholder deg som vanlig til det foretaket, VCB Norway AS, som du har en avtale med. Dette joint venturet kommer i noen tilfeller å føre til at foretakene i gruppen sammen blir ansvarlige for å behandle persondata, på oppdrag fra ett eller flere av foretakene i gruppen. Hvert foretak er individuelt ansvarlig for å oppfylle kravene i GDPR, eventuelt i et samarbeid der det kreves. Med bakgrunn i joint venturet kommer VCB til å dele personopplysninger med nye tredjeparter som kan deles inn i følgende kategorier:

 • Foretak innen Allente;
 • IT- og logistikkforetak;
 • Telemarketing-partnere;
 • Kundeservicepartnere;
 • Kundeinnsiktsforetak

Formålet med å dele personopplysninger i gruppen og med nye tredjeparter er å forbedre kundeopplevelsen og kundeserviceytelser, oppfylle våre kontraktsrettslige forpliktelser overfor deg, stopp av kryssalg, datahåndtering og salgsaktiviteter. Våre legitime interesser i å gjennomføre disse behandlingsaktivitetene er å utnytte gruppens operasjonelle synergier og samarbeidsmuligheter, samt å gi kundene våre best mulige kundeopplevelser på en effektiv måte. Utover dette behandler VCB Norway AS dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring under.

1. INNLEDNING

Denne personvernerklæringen (”Erklæringen”) forklarer hvordan VCB Norway AS, org.nr 923 565 175, behandler dine personopplysninger. Erklæringen gjelder for deg som besøker vår hjemmeside, bruker våre tjenester, kommuniserer med oss via våre sosiale medier eller på noen måte anvender en av våre øvrige kanaler. Ditt personvern er viktig for oss. Derfor er vi opptatt av å sørge for at de personopplysningene vi samler inn om deg lagres og behandles på trygg og sikker måte og i henhold til gjeldende lovgivning, herunder gjeldende personvernlovgivning. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som finnes i avsnitt 5 i Erklæringen.

2. HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Med personopplysninger menes all informasjon som, direkte eller indirekte (dvs. kombinert med andre opplysninger) kan kobles til deg, f.eks. navn, bilde, personnummer, IP-adresse, seerhistorikk og informasjon om interesser og preferanser.

I dette avsnittet forklarer vi hvordan dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg relevante opplevelser, tjenester og tilbud.

2.1 Hvilke kategorier personopplysninger behandler vi, og hvor kommer de fra?

Vi behandler personopplysninger som kommer fra ulike kilder:

2.1.1 Opplysninger som Du selv gir Oss når Du bruker Våre tjenester eller kommuniserer med Oss, f.eks.:

 • navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse, betalingsinformasjon,
 • korrespondanse når du kontakter oss (opptak av telefonsamtaler, e-postmeldinger, chatlogger osv.),
 • brukerinformasjon som du selv velger å oppgi for undersøkelsesformål (f.eks. i forbindelse med brukerundersøkelser),

2.1.2 Opplysninger vi genererer eller som genereres når du bruker våre tjenester, f.eks.:

 • abonnementsnummer og kundenummer,
 • informasjon om din TV-mottaker, programvare og tjenester,
 • informasjon om din bredbåndstjeneste, inkludert IP-adresse, type nettleser, tilkoblingshastighet og internettadministrasjon,
 • informasjon om din seeratferd, og
 • informasjon om dine besøk på våre nettsider ved hjelp av såkalte informasjonskapsler (cookies) – se mer om dette i vår cookiepolicy på www.viasat.no/cookies

2.1.3 Opplysninger vi innhenter fra eksterne kilder, f.eks.:

 • informasjon om tjenester du bruker fra andre selskaper i NENT Group-konsernet,
 • kontaktinformasjon og annen informasjon som opprinnelig hentes fra Folkeregisteret, og
 • kredittinformasjon i forbindelse med tegning av abonnementsavtale.

2.2 Hvilke formål behandler vi Dine personopplysninger for?

Vi behandler alltid dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Det betyr at hver behandling har et såkalt behandlingsgrunnlag. De fleste behandlinger skjer for at vi skal kunne tilby tjenesten, dvs. oppfylle avtalen med deg, eller fordi vi har en rettslig forpliktelse. I visse tilfeller – der vi har en berettiget interesse – baseres behandlingen på en interesseavveining. Dersom vi behandler dine personopplysninger for formål som krever ditt samtykke kommer vi til å be deg om samtykke før slik behandling påbegynnes. I det følgende angis eksempler på formål vi behandler dine personopplysninger for, inkludert behandlingsgrunnlaget for den aktuelle behandlingen.


2.2.1 Levering av tjenesten

Vi behandler Dine personopplysninger for å:

 • identifisere deg som kunde eller bruker,
 • ta betalt for tjenestene du bruker (håndtere fakturering og betaling),
 • drifte og levere tjenesten i tråd med din avtale,
 • sikre tjenestens tekniske funksjonalitet,
 • utbedre feil og håndtere klager og reklamasjon,
 • informere deg om endringer i tjenesten, og
 • for kredittopplysningsformål

*Behandlingsgrunnlag:* Oppfyllelse av avtale

2.2.2 Forbedring av tjenestene

Vi behandler dine personopplysninger, inkludert informasjon om hvordan du har brukt våre tjenester, for å utvikle og forbedre våre tjenester bl.a. gjennom å sette sammen statistikk for analyseformål.

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining.


2.2.3 Markedsføring

Vi behandler dine personopplysninger for å gi deg informasjon som du ber om eller som vi tror vil være interessant for deg, slik som tilbud, nyheter, anbefalinger og informasjon om Våre produkter og tjenester, via post, e-post, telefon og SMS. Dersom du ikke lenger ønsker å motta slik direktemarkedsføring kan du enkelt gi oss beskjed om dette ved å klikke på avmeldingslenken i den enkelte utsendelsen eller å kontakte vår kundeservice.

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining.

2.2.4 Kommunikasjon med deg

Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med annen kommunikasjon med deg, f.eks. i forbindelse med at du kontakter oss, for å kunne svare på spørsmål, for å analysere samtaler, e-post og chatlogger for å forbedre vår kommunikasjon, i opplæringsøyemed og for kvalitetssikring.

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining.

2.2.5 Hindre sikkerhetsbrister og misbruk av tjenestene, mv.

Vi behandler dine personopplysninger for å ivareta sikkerheten til alle våre tjenester, og for å oppdage eller hindre ulike typer ulovlig bruk eller bruk som på annen måte strider mot brukervilkårene for tjenesten. Vi behandler også opplysningene for å hindre misbruk og for å oppdage og forhindre svindel, bedrageri, virusangrep mv.

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale og interesseavveining.

2.2.6 Rettslige forpliktelser

Vi behandler også dine personopplysninger der vi er pålagt å gjøre det ved lov, f.eks. på grunn av våre bokføringsforpliktelser eller eter lovgivningen om elektronisk kommunikasjon.

Behandlingsgrunnlag: Rettslig forpliktelse


2.3 Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger lagres bare så lenge som kreves for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lenge vi er pålagt å lagre dem ved lov. Deretter slettes opplysningene i samsvar med våre gjeldende rutiner.

 • Dine kundeopplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss og 18 måneder etter avslutning av kundeforholdet for statistisk oppfølging og analyse, med unntak av slike opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare utover dette etter for eksempel bokføringsloven.
 • Dine kundeopplysninger anvendes for direktemarkedsføring i maksimalt 12 måneder etter avslutning av kundeforholdet.
 • Opptak av telefonsamtaler lagres i opptil 30 dager.

2.4 Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi kan utlevere dine personopplysninger til:

a) andre selskap i NENT Group-konsernet, f.eks. for markedsføringsformål eller for utvikling av nye tjenester,

b) eksterne samarbeidspartnere, både i og utenfor EØS, f.eks. for bistand ved installasjon og IT-tjenester eller støtte ved kundeundersøkelser, analyser og statistikk og for visse typer kundekommunikasjon,

c) samarbeidspartnere som jobber for å hindre ulovlig strømming og ulovlig tilgang til betal-TV, eller

d) andre mottakere der dette kreves etter gjeldende lovgivning eller myndighetsbeslutning.

Selskaper som håndterer personopplysninger på vegne av oss må alltid inngå en såkalt databehandleravtale med oss slik at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå for dine personopplysninger hos våre samarbeidspartnere og leverandører.

Dersom Vi bruker samarbeidspartnere og leverandører utenfor EØS tar vi særlige forholdsregler, f.eks. ved å inngå avtaler som inneholder de standard modellklausuler for dataoverføring som er utarbeidet av EU-kommisjonen og tilgengelige på Kommisjonens hjemmesider.


2.5 Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi beskytter dine personopplysninger gjennom både tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. For tilgang til «Mine Sider» på www.viasat.no kreves et personlig brukernavn og passord. Du har selv ansvar for å holde ditt passord konfidensielt. Du bør alltid logge ut hver gang for å beskytte dine opplysninger og forebygge misbruk.

3. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Når du besøker vår nettside, kan vi også samle inn informasjon og opplysninger om deg gjennom å anvende såkalte informasjonskapsler (cookies). For mer informasjon om dette kan du se vår cookiepolicy på www.viasat.no/cookies.

4. DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter overfor oss (om du vil benytte deg av noen av dine rettigheter kan du kontakte oss via kontaktopplysningene i neste avsnitt):

 • rett til innsyn – en rett til å få bekreftelse på og informasjon om vår behandling av dine personopplysninger,
 • rett til retting – en rett til å få uriktige opplysninger korrigert,
 • rett til sletting – en rett til å få opplysninger fjernet,
 • rett til begrensning – en rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, f.eks. dersom du bestrider opplysningers riktighet,
 • rett til å protestere – en rett til å protestere mot behandling som baseres på interesseavveining, som f.eks. direktemarkedsføring, og
 • rett til dataportabilitet – en rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra oss til en annen behandlingsansvarlig (denne rettigheten er begrenset til opplysninger som du selv har gitt oss).

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke skjer i samsvar med personvernlovgivningen har du også rett til å klage til Datatilsynet som kompetent tilsynsmyndighet.

5. KONTAKTINFORMASJON

VCB Norway AS, rg.nr 923 565 175, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger etter denne personvernerklæring. Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som angitt over, vennligst kontakt oss via e-post på kundeservice@viasat.no.

6. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen er sist oppdatert 6. mai 2020. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller gjøre tillegg til Personvernerklæringen ved å oppdatere nettstedet. du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i seneste versjon av Personvernerklæringen. Dersom vi gjør vesentlig endringer i personvernerklæringen kommer vi til å varsle deg minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft gjennom e-post, sms eller melding i tjenesten.

Copyright © VCB Norway AS ("Viasat") 2020