Logout

Boksen er låst på FD/programvareoppdatering

  1. Start FD/oppdatering manuelt fra front. 

Hvordan du oppdaterer mottakeren din finner du ved å klikke her.

2. Dersom den fortsatt er låst, forsøk å time ut oppdateringen på denne måten: 

1. Start FD/oppdatering fra front.
2. Trekk ut strømkabel og antennekabel.
3. Sett inn strømkabelen.
4.a (Pace 830/865, Samsung 5140/7140/680): Vent fem minutter mens boksen prøver å laste ned oppdateringen.
4.b Alle andre boksmodeller: Vent tre timer mens boksen prøver å laste ned oppdateringen.
5. Start boksen på nytt dersom den ikke har startet om etter tre timer.
6. Sett inn antennekabelen.