Logout

Får inn bare annenhver kanal

Dette problemet oppstår om du har en opptaksdekdoer som bare har koblet til en antennekabel, eller at mottakeren bare mottar signaler på en av inngangene.

1. Kontroller at det er to kabler koblet til mottakeren.
2. Bruker du en splitter, kan det være at en av inngangene på splitteren er deffekt. Test en annen inngang på splitteren.
3. Har du en ekstra mottaker i huset, kan du teste begge kablene i en annen mottaker. Dette for å uttelukke at det er noe galt med inngangene på mottakeren. Får du signaler fra begge
    kablene på en annen mottaker, kontakt oss på telefon 21 95 28 28. Er det en kabel du ikke får signaler i fra, er det antennekabelen som er deffekt.
4. Om det ikke løses med stegene over, kontakt oss på telefon 21 95 28 28.