Logout

Førstegangsinstallasjon: OK-knapp kommer ikke opp på signaltesten

Om du ikke får opp OK-knappen nederst på skjermen under signaltesten, kan en av disse være grunnene:

1. For lav signalkvalitet.
    Signalkvalitet må være på minimum 100%.
2. Har du 100% og fortsatt ikke får trykket OK, så treffer du feil satellitt.
3. For å være sikker på at treffer riktig satellitt kan du gå inn på Dishpointer og legge inn din adresse for å finne riktig posisjon til parabolen. For å komme inn på Dishpointer, klikk her.