Logout

Hva er abonnementsavgift?

Det er prisen for kanalpakken du har valgt, uten å da ta med noen av eventuelle ekstrakanaler/kort. Kanalpakkene og prisene kan du se her.