Hva er en DiSEqC-svitsj?

Brukes til å skifte mellom satellitter når du har flere paraboler eller en parabol med flere LNBer, ett LNB for hver satellittposisjon. Kobles til alle LNBene og styres automatisk fra mottakeren når du velger kanal.

HD-mottakeren Samsung SMT-S5140, Pace 830NV, HD-PVRen Samsung SMT-S7140 og Pace 865NV kan ta inn frikanaler fra flere satellitter. Velger du LNB-type = Universal og Antall LNB = 2 eller 4 i menybildet LNB-innstillinger kan du søke inn og lagre kanaler fra opptil 4 satellitter.