Logout

Hva er energisparing?

Alle nye HD-bokser har energisparingsfunksjoner, disse består av Passiv- og Aktiv Standby.

  • Strømforbruket i aktiv standby (20,6W) er bare ubetydelig mindre enn når mottakeren er på (21,2W).
  • I passiv standby er forbruket 0,5W.
  • Mottakeren bruker ca 1 minutt på å starte opp fra passiv standby og det tar ca 10 minutter å bygge opp EPG-info på alle kanaler.