Hva er etableringsavgift?

Etableringsavgiften er en engangskostnad som du blir belastet på den første fakturaen. Denne dekker kostnader i forbindelse med etablering og administrasjon av ditt abonnement.