Logout

Hva er kontonummeret til Viasat?

Kontonummeret for betaling til Viasat er: 1503.69.63503

Ved innbetaling fra en utenlandsbank benytter du: IBAN: NO0615036963503 SWIFT: DNBANOKKXXX