Logout

Hva er signalstyrke?

Signaltesten i Viasat-boksene viser både signalstyrke og signalkvalitet.
Signalstyrken er et mål på hvor sterkt signal mottakeren får fra hodet (LNB) på parabolantennen. Lav signalstyrke indikerer at noe er galt mellom LNB og mottaker. Vanligst er feil på kabel eller konnektorer.
Signalkvaliteten er et mål på hvor sterkt signal mottakeren får fra satellitten. Lav signalkvalitet kan skyldes at antennen ikke er skikkelig justert, at det er hindringer mellom antennen og satellitten eller at antennen ikke er stor nok.

Gjelder det tekniske problemer anbefaler vi at du kontakter oss via telefon på 21952828.