Logout

Hva gjør jeg hvis jeg ikke mottar signaler?

Sjekk først at den kanalen du ønsker å se på inngår i abonnementet ditt.

  • Kontroller deretter at antennekabelen til parabolen er skikkelig skrudd inn i boksen og parabol. 
  • Trekk ut strømledningen, og la mottakeren være uten strøm i 30 sekunder. Koble deretter inn strømkabelen. 
  • Kontroller signalstyrke og -kvalitet ved å gå inn på menu og instillinger. 
  • Fjern forsiktig snø eller andre objekter som kan ha havnet på parabolen. 

Om du fortsatt ikke får inn tilfredsstillende signaler må parabolantennen justeres.

Kontakt kundeservice på telefon 21 95 28 28 for videre hjelp.