Logout

Hva kan jeg gjøre på Min Side?

På Min Side har du mulighet til å betale fakturaer, oppgradere kanalpakken din, legge til tilleggsprodukter, endre adresse, oppdatere parabolkortet (dette kan være nødvendig om mottakeren ikke har blitt brukt på en stund, for eksempel om mottakeren står på en hytte) og etc. Det er ikke mulig å nedgradere abonnementet på Min Side, dette må gjøres via telefon 21 95 28 28 eller via chat.

For å registrere en Min Side bruker må du ha ditt abonnementsnummer og parabolkortnummer. Abonnementsnummer finner du på en faktura, og parabolkortnummer finner du på kortet i mottakeren din. Du finner også parabolkortnummer i menyen, du trykker på menu à Innstillinger à Mottakerinformasjon.

Gå til Min Side