Logout

Hva skjer hvis jeg ikke betaler ved forfall? 

Ved for sen betaling vil du få en purring med gebyr på 63 kroner, dersom denne ikke betales ved forfall vil abonnement stenges inntil betaling er foretatt.