Hvilke avgifter må jeg betale for å få i gang mitt abonnement?

På den første fakturaen du mottar, vil du bli fakturert for faste kostnader som for eksempel etableringsgebyr eller kostnader for frakt og utstyr, avhengig ditt tilbud. På den andre fakturaen du mottar, vil du bli belastet for ditt abonnement hvor det tilkommer fakturagebyr på kr. 40,00,-. Dette gebyret bortfaller dersom du oppretter E-faktura eller AvtaleGiro.