Hvilke mottakere har HDMI?

Alle HD-mottakerne våre, de samme som støtter HDMI. Våre øvrige mottakere har tokanalstereo.