Logout

Hvor kan jeg finner mer informasjon om sikker bruk av internett?

Nettvett.no er et nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot private brukere og små og mellomstore bedrifter. Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet.

Les alt om nettvett på Nettvett.no