Logout

Hvordan deaktiverer jeg Passiv Standby?

Du går da inn i menyen på mottakeren din (enten «menu» eller «setup») og følger trinnene under;

standby