Logout

Hvordan deaktiverer jeg Passiv Standby?

Slik deaktiverer du Passiv Stanby:

 

Ny fjernkontroll:

 1. Trykk på [MENU] på fjernkontrollen.
 2. Gå til Innstillinger og trykk [OK].
 3. Gå til Oppsett og trykk [OK].
 4. Tast inn koden (0000 hvis den ikke er endret) og trykk [OK].
 5. Gå til Energisparing og trykk [OK].
 6. Gå til Passiv standby og trykk [OK].
 7. Endre fra På til Av med piltaster og bekreft med [BLÅ KNAPP].
 8. Trykk på [VIASAT]-knappen for å gå tilbake til Tv.
 

Gammel fjernkontroll:

 1. Trykk på SETUP på fjernkontrollen.
 2. Gå til Oppsett, trykk OK.
 3. Tast inn koden (0000 hvis den ikke er endret) og trykk OK.
 4. Gå til Energisparing og trykk OK.
 5. Gå til Passiv standby og trykk OK.
 6. Endre fra På til Av og bekreft med BLÅ KNAPP.
 7. Trykk på VIASAT-knappen for å se på Tv.

 

For videre hjelp med dette kan du kontakte oss på telefon 02828 eller chat.