Logout

Hvordan endrer jeg sendekanal på mitt trådløse nettverk?

Konfigurering av den trådløse ruter må gjøres manuelt ved å benytte nettleseren mot http://10.0.0.1 (PC kobles til ruter med en kabel).

Etter Oppstart av ruteren vil WLAN være påslått. Dette kan verifiseres ved at lampen merket med Wireless lyser. Som standardinnstilling er WLAN satt med en SSID som du finner på baksiden av ruteren. Ruteren er også satt opp med WPA-kryptering for å hindre at uvedkommende får tilgang til det trådløse nettet ditt. WPA-nøkkelen finner du også på baksiden av ruteren.

I utgangspunktet er det eneste du trenger å gjøre, å konfigurere PC'en din til å bruke disse verdiene for SSID og WPA-nøkkel.

***************Endre sendekanal på ditt trådløse nettverk******************

Hvis du opplever problemer med dårlig signal på din trådløse forbindelse kan dette skyldes mange kryssende signaler. Andre trådløse enheter som trådløse telefoner, spillkontrollere og eventuelt andre trådløse rutere i nabolaget kan virke inn på ditt signal.

Du kan da prøve å endre hvilken frekvens ditt nettverk sender på.

Under konfigurering av trådløst oppsett velger du Manual i rullevinduet som heter Channel Selection.

Du får da mulighet til å velge kanal i Channel rullevinduet under. Prøv å velg en kanal litt over eller under det den står til fra før og trykk deretter Apply nederst på siden.