Logout

Hvordan får jeg Playstation 3 til å virke via mitt Viasat bredbånd?

For å få Playstation 3 til å virke gjennom Viasat sin xDSL løsning må det gjøres noen små endringer i din bredbåndsruter.

Playstation 3 krever at noen porter må åpnes, og sendes videre til Playstation.

 1. Start opp PS3 og gå inn på innstillinger - Nettverks innstillinger. 
 2. Velg Internett forbindelse og sjekk at den er aktiv. 
 3. Gå tilbake til Innstillinger. 
 4. Velg "Innstilling for Internettforbindelse", Velg "Ja" når det vises et bekreftelsesskjermbilde som opplyser om at du blir koblet fra Internett. 
 5. Sett metoden for tilkobling til Internett. Denne guiden tar utgangspunkt i kabel-forbinnelse. 
 6. Angi overføringshastigheten og driftsmetoden for Ethernet-data. Her Velger du "Auto-søk". 
 7. Angi metoden for å hente inn en IP-adresse når du kobler til Internett - Velg "Manuel" * Her må du legge inn innstillingene manuelt. Her følger ett eksempel: * Ip-adresse: 10.0.0.100 * nettverks maske: 255.255.255.0 * Gateway: 10.0.0.1 
 8. Angi DHCP-vertsnavnet. * DNS 1 = 217.13.7.140 * DNS 2 = 217.13.4.24 
 9. Konfigurer MTU-verdien som brukes når du overfører data. Her velger du "Automatisk". 
 10. Angi proxy-serveren som skal brukes - Velg "Brukes ikke" 
 11. Angi for å aktivere eller deaktivere UPnP (Universal Plug and Play). 

* Denne er valgfri, da den brukes til å knytte Ps3 opp mot en lagringstjeneste på maskin for video/musikk.

Nå skal din Playstation 3 være satt opp med statisk ip-adresse.

Nå vil du få muligheten til å kjøre en forbinnelse test for å sjekke at dine innstillinger stemmer.

På noen routere må i tillegg noen porter åpnes for at de fleste spill & tjenester skal fungere opp mot Playstation Network.

Følgende porter skal da benyttes:
TCP: 80, 443, 5223
UDP: 5223, 3478, 3479, 3658