Logout

Hvordan får jeg Xbox Live til å virke via mitt Viasat bredbånd?

For å få XBOX Live til å virke gjennom Viasat sin xDSL løsning må det gjøres noen små endringer i din bredbåndsruter.

XBOX Live krever at noen porter må åpnes, og sendes videre til XBOX'en.

Før dette gjøres må XBOX'en konfigureres opp med en IP-adresse, en nettmaske og en gateway.

IP-adressen må være en ledig adresse i 10.0.0.x rekken som benyttes, f.eks. 10.0.0.100.

Nettverksmasken må alltid være 255.255.255.0, og Gateway settes til 10.0.0.1.

DNS må endres fra "automatisk" til "manuel". Følgende benyttes: Primær: 217.13.4.24 Sekundær: 217.13.7.140.

 • Velg System fanen
 • Velg Network settings
 • Velg Edit settings
 • Deretter merker du "ip-settings" under "basic settings" fanen 
 • Velg "Manual" i "Edit ip-settings" vinduet 
 • IP-adress "10.0.0.100" 
 • Subnet mask: 255.255.255.0 
 • Gateway: 10.0.0.1 
 • Så merker du "DNS Settings" og setter dette til "manual" 
 • Primary DNS Server: 217.13.4.24 
 • Secondary DNS Server: 217.13.7.140 

Nå skal det være mulig å kjøre "Xbox LIVE Connection tests", da skal NAT få status som "Open" * uPnP må aktiveres på din router.