Logout

Hvordan kan jeg få en ny PIN-kode? 

PIN-kode i parabolkort og/eller mottaker kan brukes til å blokkere kanaler eller tjenester. De nyeste Viasat-mottakerne, inkludert  alle HD-mottakerne, har bare kode i kortet. Parabolkortet  leveres med  koden stilt til 0000.

Eldre mottakere har i tillegg en mottakerkode med fabrikkinnstilling 0000 eller 1234 (Nokia).  Informasjon om hvordan du  endrer kode og  blokkerer kanaler og tjenester er angitt i manualen til mottakeren.  Dersom du har glemt koden kan du kontakte Viasat support på 21 95 28 28 eller chat.