Hvordan kan jeg som betaler inngå AvtaleGiro?

Dersom du har KID (kundeidentifikasjon) og kontonummer til den mottaker du ønsker å betale til, kan du kontakte din bankforbindelse. Enkelte nettbanker kommer med forslag dersom du legger inn en regning for betaling, du kan da godkjenne opprettelse av AvtaleGiro.