Logout

Hvordan krypterer jeg ruteren?

Konfigurering av den trådløse ruter må gjøres manuelt ved å benytte nettleseren mot http://10.0.0.1 (PC kobles til ruter med en kabel).

Etter Oppstart av ruteren vil WLAN være påslått. Dette kan verifiseres ved at lampen merket med Wireless lyser. Som standardinnstilling er WLAN satt med en SSID som du finner på baksiden av ruteren. Ruteren er også satt opp med WPA-kryptering for å hindre at uvedkommende får tilgang til det trådløse nettet ditt. WPA-nøkkelen finner du også på baksiden av ruteren.

I utgangspunktet er det eneste du trenger å gjøre, å konfigurere PC'en din til å bruke disse verdiene for SSID og WPA-nøkkel.

***************Kryptering***************

Under Security Her velger du nivå på krypteringen. -

  • Disabled - Ingen Kryptering 
  • WEP - Bruk WEP Kryptering 
  • WPA - Bruk WPA-PSK Kryptering 

Nettverksnøkkel skrives inn i feltet WEP Encryption Key hvis WEP kryptering eller WPA-PSK Encryption Key hvis WPA kryptering.

Velg Apply etter du har gjort endringer.