Hvordan lage og redigere en favorittliste i Viasat HD–bokser

Finn menypunktet «Håndtere favorittliste»:

Favorittlisten redigeres i menypunktet Håndtere favorittliste.  Hvordan du kommer dit er avhengig av hvordan fjernkontrollen din ser ut:

 1. Trykk SETUP på fjernkontrollen, gå så til  Brukervalg og deretter Håndtere favorittliste.
 2. Trykk MENU på fjernkontrollen og gå til Innstillinger. Gå så til Brukervalg og deretter Håndtere favorittliste.

Legge til og fjerne kanaler:

I Håndtere favorittliste markerer du kanalene du vil legge til eller fjerne fra favorittlisten med pilknappene.

 • Kanalene legges til i den rekkefølgen du bekrefter med OK-knappen.
 • OK-knappen brukes også når du vil fjerne en kanal.
 • Trykk BLÅ KNAPP når du vil lagre endret favorittliste.

Endre kanalrekkefølgen:

I Håndtere favorittliste trykker du på GRØNN KNAPP for å endre rekkefølgen på kanalene.

 • Markér kanalen du vil flytte og trykk deretter OK.
 • Bruk pilknappene til å velge en ny plassering og trykk OK på nytt.  Listen oppdateres.
 • Trykk BLÅ KNAPP når du vil lagre endringene.

(Trykk VIASAT på fjernkontrollen for å komme tilbake til den kanalen du sist så på.)

Se 7-dagers programoversikt

Hvordan du kommer inn på favorittlisten og ser programinformasjon for 7 døgn fremover er avhengig av hvordan fjernkontrollen din ser ut:

 1. Trykk EPG på fjernkontrollen. Trykk OK for å velge TV. Velg  Favoritter og bekreft med OK.
 2. Trykk MENU på fjernkontrollen. Trykk OK for å velge TV. Velg Favoritter og bekreft med OK.

 

Gjør favorittlisten aktiv:

Du aktiviserer favorittlisten ved å bruke den til å gå inn på en kanal:

 • Markér ønsket kanal i favorittlisten.
 • Trykk OK for å se kanalen i et lite bilde.
 • Trykk OK en gang til for å se kanalen i stort bilde.

Med favorittlisten som aktiv liste kan du velge favorittkanaler med tallknappene og bla i favorittlisten med knappene CH+ og CH-. Trykker du 2 ganger EPG eller MENU er du inne i favorittlisten og ser programinformasjon for 7 døgn fremover.

Vil du endre til hovedlisten som aktiv liste, må du bruke den til å gå inn på en kanal. Gjør som beskrevet over,  men velg  Alle kanaler i stedet for Favoritter.