Logout

Hvordan logger jeg inn på min Thomson 789iVN / Hva er brukernavn og passord på Thomson 789iVN?

Åpne din nettleser og skriv inn 10.0.0.1 i adressefeltet. Du vil da få spørsmål om brukernavn og passord.

Brukernavn: Brukernavnet finner du på lappen som følger med i ruteresken (Network Name). Ta kun med bokstaver og tall som står bak "Thomson". For eksempel, dersom oppgitt Network Name er ThomsonE6A104 blir ditt brukernavn E6A104.

Passord: xxxxxxxx (Wireless Pin) Står oppført på lappen som følger med i ruteresken. (Bindestrek skal ikke skrives)