Logout

Hvordan måles hastighet, og hva betyr begrepene som benyttes?

Hastigheten på linjen oppgis i måleenheten kilobits pr sekund (kbps) eller megabits pr sekund (Mbps). 1 Mbps er det samme som tusen kbps.

På linjen overføres datapakker som inneholder den informasjonen du sender eller mottar. I tillegg inneholder disse pakkene annen informasjon som bl.a. adressene til avsender- og mottakermaskin. Denne styringsinformasjonen utgjør i gjennomsnitt ca. 15-20 % av størrelsen på pakkene.

Hastigheter kan oppgis som bruttohastigheter eller nettohastigheter.

Bruttohastighet er den tekniske hastigheten linjen er satt til.

Nettohastighet definerer vi som bruttohastigheten fratrukket det som går vekk til styringsinformasjon. Populært kan vi sammenlikne dette med bruttovekt og nettovekt. Bruttovekt inkluderer vekten av både produktet og emballasjen.

Opplevd hastighet
Opplevd hastighet der du bor kan i noen tilfeller bli lavere enn nettohastigheten dersom avstanden til sentralen er lang eller kvaliteten på telefonlinjene ikke er optimal. Opplevd hastighet er også avhengig av ytelsen på serveren som leverer data til deg og ytelsen på din PC. Alt dette er forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Forskjell på bits og bytes
Når du laster ned en fil vises ofte nedlastingshastigheten i kB pr sekund. Dette er kilobytes pr sekund. En kilobyte tilsvarer 8 kilobits. Dersom du ser at nedlastingen er 250 kB pr sekund så tilsvarer det altså 2000 kbps eller 2 Mbps.