Logout

Hvorfor er bare enkelte mottakere godkjent av Viasat?

For at en mottaker skal bli godkjent av Viasat må den oppfylle visse maskinvare og funksjonelle krav. 

Les mer om hvilke mottakere som er godkjent av Viasat.