Logout

Hvorfor er bildet blått?

Dersom du får problem med blått bilde på TVen betyr det at det ikke er god nok kontakt mellom TVen og mottakeren. Vennligst kontroller at scart eller HDMI er korrekt koblet mellom TV og mottaker.

Om dette ikke hjelper kontroller at du er på riktig kildekanal, dette kan være for eksempel HDMI1, HDMI2 eller HDMI3. For å skifte mellom disse skal du bruke fjernkontrollen som hører til TV'en, med en knapp som heter source, input eller AV avhengig av hvilket TV merke du har.

Kontakt oss på telefon 21 95 28 28 eller på chat for videre hjelp med dette.