Hvorfor er bildet blått?

Dersom du får problem med blått bilde på TVen betyr det at det ikke er god nok kontakt mellom TVen og mottakeren. Vennligst kontroller at scart eller HDMI er korrekt koblet mellom TV og mottaker. Om dette ikke hjelper, kontakt kundeservice på 02828.