Hvorfor er bildet grønt?

Skyldes sannsynligvis at  scartkabelen mellom mottaker og TV ikke er festet godt nok. Kontroller tilkoblingen og forsøk igjen. Vedvarer problemet kan du kontakte kundeservice på 02828.