Logout

Hvorfor er energisparing er aktivert som standardinnstilling?

Fordi at Viasat er lovpålagt fra EU.

Det betyr at boksen går automatisk fra på til aktiv standby etter 12, 18 eller 24 (fabrikkinnstilling: 12 timer) timer uten bruk av fjernkontrollen eller frontpanelknappene og automatisk til passiv standby etter 1, 2 eller 3 (fabrikkinnstilling 2 timer) timer i aktiv standby.
Dersom det skulle være noe mer du vil vite kan du kontakte oss på telefon 21 95 28 28 eller chat.