Logout

Hvorfor har jeg mottatt en faktura fra inkasso? 

Grunnen til at du mottar en slik faktura, er at faktura og påminnelser ikke har blitt betalt. 

Se ditt inkassovarsel for kontaktinfo  til inkassoselskap dersom du har spørsmål vedrørende inkassokravet.