Logout

Hvorfor mister jeg fargen på TV-bildet?

Om fargen på sendingen plutselig forsvinner skyldes dette at boksen er stilt inn på s-video. Les manualen for å se hvordan den stilles inn riktig.

(Gjelder kun eldre mottakere som bruker SCART) 

Du kan laste ned manualen for din boks her.