Logout

Ikke lys i frontpanelet

1. Kontroller at boksen er koblet til strøm. 
2. Kontroller at adapter lyser grønt, dersom boksen har dette. Lyser adapter noe annet enn grønt, er adapter defekt.
3. En del modeller har en strømknapp bak på boksen. Du kan se bak din dekoder om den har em bryter, har den det så trykk på den.
4. Forsøk en tilbakestilling fra frontpanelet. Du kan finne ut hvordan du tar en tilbakestille via frontpanelet på din mottaker her.
5. Sjekk at du har riktig programvare på mottakeren. For å finne ut om at har korrekt programvare trykker du på Menu/Setup --> Innstillinger --> Mottakerinformasjon, her inne finner  
    du utgavenummer. For å se hva som er riktig utgavenummer til din dekoder, trykk her. Har du feilprogramvare kan du oppdatere boksen din, hvordan du gjør dette på din mottaker,
    trykk her. Om du har Pace 855/850 eller Samsung 670, ligger ikke programvaren lenger på satellitt og det er ikke mulig å laste ned ny programvare til din mottaker. Har du en av disse
    mottakerne må du ikke starte en oppdatering.
6. Samsung 670 lyser blått når den er av, og den lyser ingenting når den er på.
7. Om ingen av stegene over fungerer, kontakt oss på telefon 21 95 28 28.