Logout

Informasjon om TV-kodetabeller 

Visse fjernkontroller til Viasat mottakere kan stilles inn slik at mottakerens fjernkontroll kan brukes til både tv og mottaker. Dette går an å gjøre med fjernkontrollen til  Pace 460/830/850/855/865/3000 og Samsung 670/5140/7140/680.. I manualen til mottakeren finner du informasjon om hvordan den stilles inn. Kodetabell finner du her.