Logout

Ingen EPG-informasjon

1. Sjekk at du har riktig programvare på mottakeren. For å finne ut om at har korrekt programvare trykker du på Menu/Setup --> Innstillinger --> Mottakerinformasjon, her inne finner du
    utgavenummer. For å se hva som er riktig utgavenummer til din dekoder, trykk her. Har du feilprogramvare kan du oppdatere boksen din, hvordan du gjør dette på din mottaker,
    trykk her. Om du har Pace 855/850 eller Samsung 670, ligger ikke programvaren lenger på satellitt og det er ikke mulig å laste ned ny programvare til din mottaker. Har du en av disse
    mottakerne må du ikke starte en oppdatering.
2. Gjør mottakeren strømløs. Etter strømløs kan det ta 15 minutter før programinformasjonen kommer opp.
3. Om ingen av de 2 over løser problemet, kontakt oss på telefon 21 95 28 28.