Logout

Ingen signal

Feilmeldingen "Ingen signal" kommer direkte fra din TV og årsaken til at feilmeldingen fremkommer er at TV'en ikke får signal med med Viasat mottakeren din, de kommuniserer ikke med andre ord.

For å løse dette problemetet må du først kontrollere at HDMI kabelen sitter skikkelig i Viasat mottakeren og TV'en, og hvis den samme feilmeldingen fremdeles kommer på skjermen er det fordi TV'en står på feil kildekanal. Du bytter kildekanal med knappen AV, source eller input på fjernkontrollen til din TV.

Hvis du fremdeles ikke klarer å løse problemet kan du gjerne kontakte oss på telefon 21 95 28 28 eller chat, så vil du få hjelp med dette.