Logout

Kan jeg benytte egen ruter / sette Viasat-ruter i bridge?

Ja, du kan benytte egen ruter-/sette Viasat-ruter i bridge-/bridgemodus. Slik egen konfigurasjon av ruter er derimot ikke støttet av Viasat. Vi kan ikke hjelpe deg med oppsett av dette eller oppsett av utstyr som ikke er levert av Viasat.

Dersom du likevel velger å sette ruteren i bridgemodus kan du i verste tilfelle måtte stå til ansvar for skade på utstyr som er levert av oss. Dersom du skal konfigurere ruteren din selv, må du selv sørge for backup av konfigurasjon, brukernavn, passord og lignende selv.

Dersom du må kontakte kundeservice og Viasats ruter er ”bridget”, vil vi først be deg resette ruteren. Den vil da få tilbake våre opprinnelige innstillinger.