Logout

Kan jeg installere selv?

De aller fleste telefontilkoblinger i Norge faller inn under en av de 3 følgende kategorier:

  1. ISDN med NT1 boks som har plugg.
  2. ISDN med NT1 boks som ikke har plugg.
  3. Analog telefon.

I alternativ 1 og 2 går det en kabel fra telefoninntaket i huset til ISDN NT1-boksen. I alternativ 2 går denne kabelen rett inn i boksen uten plugg. I alternativ 1 derimot kan man løsne kabelen ved å trekke ut pluggen på undersiden av NT1-boksen.

I alternativ 1 kan du lett installere selv.

I alternativ 2 trenger du en telemontør til å installere.

I alternativ 3 vil du som regel kunne installere selv. Brukerveiledninger følger med i pakken.