Logout

Kan jeg koble annet utstyr til ruteren?

Utstyr som tilknyttes ruter levert av Viasat skjer på eget ansvar. Dette kan være hub, switch, ruter, trådløst aksesspunkt, etc.

Dersom du har behov for kundestøtte for andre produkter må du henvende deg til den respektive leverandør eller produsent.