Logout

Kan jeg overføre abonnementet til en annen person?

Ja, man vil kunne ta over eksisterende eiers abonnement og programkort dersom:

  • Ny eier er over 18 år
  • Ny eier er kredittverdig

Eget skjema for eierskifte/overdragelse av abonnement må fylles ut og signeres av begge parter. Dette er også mulig å gjøre over telefon 21 95 28 28, da må juridisk eier ta kontakt.

Husk at programkort som ikke kan overdras ny kunde returneres til Viasat Kundeservice, Postboks 8873 Youngstorget, 0028 OSLO, senest 14 dager etter at overdragelsen har funnet sted.

For mer informasjon, klikk på linkene nedenfor eller kontakt Viasat kundeservice på telefon 21 95 28 28 eller via vår chat.

Last ned:
Skjema for eierskifte
Skjema for eierskifte ved dødsfall
Generelle vilkår