Logout

Konfigurere fjernkontrollen for TV

SimpleSet

Viasat-fjernkontroller produsert etter 1. januar 2014 støtter en funksjon som kalles SimpleSet. Med denne funksjonen er det enklere å programmere Viasat-fjernkontrollen din til også å styre TV-en.

Følg disse trinnene for å programmere fjernkontrollen din med SimpleSet.

  1. Sjekk at fjernkontrollen din støtter SimpleSet.  Symbolet Standby-(1).png på standby-knappen er rødt på fjernkontroller som er produsert etter 1. januar 2014 og hvitt på fjernkontroller produsert før denne datoen.  Se bildene nedenfor.
  2. Sørg for at TV-en er helt påslått (ikke I beredskapsmodus/standby).
  3. Trykk og slipp TV-knappen på fjernkontrollen.
  4. Trykk og hold nede OK og Standby-(1).png til den røde lampen i TV-knappen har blinket to ganger.
  5. Rett fjernkontrollen mot TV-en og trykk og hold nede tallknappen som svarer til TV-merket ditt i tabellen nedenfor. TV-knappen vil blinke til og fra mens fjernkontrollen prøver å få kontakt med TV-en. Det kan ta flere minutter.
  6. Når fjernkontrollen har fått kontakt med TV-en vil TV-en slå seg av automatisk. Slipp tallknappen når det skjer. TV-knappen vil blinke to ganger for å vise at programmeringen var vellykket og at fjernkontrollen er konfigurert.
  7. Når fjernkontrollen er konfigurert, kan du velge å bruke den til å styre TV-en ved først å trykke på TV-knappen. Du veksler tilbake til å styre Viasat-boksen ved å trykke på VIASAT-knappen.
  8. Hvis programmeringen ikke lykkes vil TV-knappen blinke tre ganger. Det betyr at TV-en din ikke støtter denne funksjonen. Bruk metode 2 eller 3 I stedet, som beskrevet på neste side.

fjk_prog01.png

 

Tallknapp TV-merke
1 Grundig
2 Hitachi
3 LG
4 Panasonic
5 Philips
6 Samsung
7 Sharp
8 Sony
9 Thomson
0 Toshiba