Logout

Kortet ditt er enten av feil type eller feil satt inn. Se instruksjonsboken for hjelp (2)

1. Ta ut kortet og se om meldingen endrer seg. Endrer den seg ikke, ta ut strøm. Sett deretter inn strøm, og deretter kortet når du får beskjed på TV-skjermen å sette inn kortet.
2. Sjekk at strømadapter lyser grønt, lyser den rødt er strømadapteren defekt.
3. Sjekk at du får opp kortnummer inne på mottakerinformasjon. Trykk på Menu/Setup --> Innstillinger --> Mottakerinformasjon, her finner du parabolkortnummer. Får du ikke opp
    kortnummer kontakt oss på telefon 21 95 28 28.
4. Får du opp kortnummer, gjør en tilbakestilling. Hvordan du gjør en tilbakestilling på din mottaker, trykk her.
5. Om en tilbakestilling ikke løser problemer, sjekk om du har riktig utgavenummer. Utgavenummer til din mottaker finner du her. Har du ikke riktig utgavenummer må du oppdatere 
    mottakeren.  For å finne ut hvordan du oppdaterer din mottaker, klikk her. Har du en Pace 855/850 eller en Samsung 670 ligger ikke programvaren på satellitt lengre, du får derfor ikke 
    oppdatert denne.
6. Om stegene over ikke hjelper, kontakt oss på telefon 21 95 28 28.