Logout

Midlertidig nedlastingsproblem / Midlertidig strømme-problem

1. Kontroller hastigheten, vi anbefaler ikke lavere hastighet en 5 mbit/s.
2. Bruker du NetGear bokser for å få internett på mottakere, flytt disse nærmere hverandre.
3. Har du koblet med Wifi (dette er det kun Ultra HD-mottakere som har mulighet til), flytt ruteren nærmere mottakeren, eller prøv 5GHz isteden for 2,4 GHz, eller vice versa,
4. Koble til kabel.
5. Om ingen av punktene over fungerer, kontakt oss på telefon 21 95 28 28.