Logout

Mister HDMI-forbindelse til Toshiba-TV ved kanalskifte

Boksen mister HDMI-forbindelse til TV ved kanalskifte eller når Viasat-knappen brukes. Problemet oppstår kun dersom boksen er koblet til en Toshiba-TV (gjelder kun modeller som begynner med AV eller LV).

Løsning:

TVen trenger oppgradering til nyeste firmware.
Dette gjelder kun modeller som begynner på AV eller LV.
(Løses midlertidlig ved å bruke TV-fjerrkontrollen og skifte til en annen AV-kanal og tilbake)

For å få programvare til TV, kontakt oss på telefon 21 95 28 28.