Logout

Når man trykker på [i] på fjernkontrollen så vises ikke all info om det aktuelle programmet

For mer informasjon gå til EPG (trykk Meny to ganger).