Logout

Oppsigelse av abonnement? 

Ved oppsigelse av abonnement innenfor en avtaleperiode, må dette gjøres senest 30 dager før kontraktslutt. Dersom du ønsker kan du få tilsendt en sluttfaktura for resterende avtaleperiode. Kontakt Viasat kundeservice om en slik faktura ønskes.

Avsluttes abonnementet mindre enn 30 dager før avtaleperioden avsluttes sies abonnementet opp fra inneværende måned + to. Løpende abonnement avsluttes fra inneværende måned + to.

Ønsker du å avslutte abonnementet, gjøres dette muntlig via Viasat kundeservice på 21 95 28 28, eller via "kontakt oss" under e-post her. Husk å returnere programkort som eventuelt ikke kan overdras ny kunde i sending til Viasat Kundeservice, Postboks 8873, Youngstorget, 0028 OSLO, senest 14 dager etter at kundeforholdet er avsluttet.