Logout

Sender Viasat i 16:9 format? 

Viasat sender stort sett alt i 16:9-format, med enkelte sendinger i 4:3-format. Viasat bytter mellom 16:9 og 4:3 alt avhengig av formatet på sendingen.